Για την παρούσα ιστοσελίδα

Πνευματικά δικαιώματα

© 2016 Daimler AG. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Όλα τα κείμενα, εικόνες, γραφικά, ηχητικά, οπτικά και κινούμενα αρχεία όπως και η διασκευή τους υπάγονται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους για εμπορικούς σκοπούς ή για σκοπούς διακίνησης, καθώς και η τροποποίηση τους ή η χρήση τους σε άλλες ιστοσελίδες. Κάποιες ιστοσελίδες της Daimler AG περιέχουν υλικό το οποίο είναι πνευματική ιδιοκτησία εκείνου, ο οποίος το διέθεσε.

Τροποποιήσεις στα προϊόντα

Μερικές από τις προϊοντικές πληροφορίες, απεικονίσεις και εικόνες που εμπεριέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες, είναι πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί για γενική χρήση από τη Daimler AG, η διατήρηση ωστόσο των οποίων αποτελεί ευθύνη κάθε χώρας. Κατά συνέπεια, οι απεικονίσεις μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ, ειδικά εξαρτήματα ή σειρά προϊόντων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην βασική παραγωγή ή εκτέλεση ή ακόμα και να αποτελούν συγκεκριμένες εκτελέσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες μίας συγκεκριμένης χώρας. Αποκλίσεις ως προς το χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς περιορισμούς.
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για κάποιο μοντέλο, χρώμα, επιλογή ή αξεσουάρ που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα, αλλά δεν είστε σίγουροι για τη διαθεσιμότητα στη χώρα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Daimler AG και/ή τον εξουσιοδοτημένο στη χώρα σας εισαγωγέα για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες..

Τιμές

Οι περιγραφόμενες τιμές αποτελούν τις προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης. Ισχύουν τη στιγμή της δημοσίευσης και υπάγονται σε αλλαγές χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης.

Εμπορικά Σήματα

Εκτός και αν επισημαίνεται διαφορετικά, όλα τα σήματα τα οποία αναφέρονται στις ιστοσελίδες Daimler AG, είναι προστατευμένα σήματα της Daimler AG. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ονόματα των μοντέλων καθώς και για τα λογότυπα και εμβλήματα της εταιρίας.

Δικαιώματα αδείας

Η Daimler AG θέλει να σας προτείνει ένα πρωτοποριακό και ενημερωτικό πρόγραμμα διαδικτύου. Για αυτό το λόγο, ελπίζουμε να ενθουσιαστείτε όσο και εμείς με τη δημιουργική διαμόρφωση του προγράμματος. Παρακαλούμε όμως, για την κατανόηση σας ως προς την ανάγκη της εταιρίας Daimler AG να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων βιομηχανικής ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, καθώς και να εξασφαλίσει ότι οι ιστοσελίδες αυτές δεν μπορούν να παρέχουν δικαιώματα άδειας όσον αφορά την πνευματική μας ιδιοκτησία.

Ευθύνη

Οι πληροφορίες και ενδείξεις στις σελίδες αυτές, δεν αποτελούν διαβεβαιώσεις ή εγγυήσεις είτε ρητές, είτε σιωπηρές που παρέχονται από τη Daimler AG. Ιδιαίτερα δεν αποτελούν σιωπηρή υπόσχεση ή εγγύηση, σχετικά με τα χαρακτηριστικά, την εμπορικότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή τη μη προσβολή νόμων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αν και οι πληροφορίες που παρέχονται είναι/θεωρούνται ακριβείς, ωστόσο μπορεί να εμπεριέχουν λάθη και ανακρίβειες.

Στην ιστοσελίδα μας, θα βρείτε επίσης συνδέσμους με άλλες σελίδες του διαδικτύου που δεν ελέγχονται από τη Daimler AG. Θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στη διαμόρφωση και τα περιεχόμενα των σελίδων στις οποίες αναφέρεται ο εκάστοτε σύνδεσμος.

Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ενημέρωση τους, την ορθότητα, την πληρότητα και την ποιότητα των πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται μέσω αυτών. Στο πλαίσιο αυτό διαχωρίζουμε τη θέση μας ως προς τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών. Η δήλωση αυτή αναφέρεται σε όλους τους συνδέσμους σε εξωτερικές σελίδες και το περιεχόμενο τους, τα οποία εμφανίζονται στη σελίδα μας.